6. predtekmovanje 14. Otroške varnostne olimpijade gosti OŠ borcev za severno mejo Maribora. V štirih igrah se med seboj meri 15 ekip četrtošolcev iz 13 osnovnih šol z območja PP Maribor II:

Kdo bo boljši v igri “človek ne jezi se” ?

V 2. igri sestavljamo logotipe interventnih služb:

V 3. igri se merimo kdo bo spretnejši med ovirami:

Tudi tokrat so se nam med odmorom predstavile službe, ki skrbijo za varnost:

Kdo bo v 4. igri z vedrovko načrpal največ vode?

Zmagovalci 6. predtekmovanja 14. Otroške varnostne olimpijade so:

V veliki finale so se uvrstili:

  1. OŠ Slave Klavore
  2. OŠ Angela Besednjaka
  3. OŠ Maksa Durjave – 2.ekipa