3. predtekmovanje 14. Otroške varnostne olimpijade, pomerilo se bo 18. ekip četrtošolcev iz 11. osnovnih šol iz območja Policijske postaje Lenart in Šentilj. Najboljše tri ekipe gredo v veliki finale.

Pred tekmovanjem sta nas ogrela Mateja iz ŠD M-fit in policist Leon.

1. igra “človek ne jezi se”:

V 2. igri tekmujemo kdo hitreje sestavi logotipe interventnih služb:

Med odmorom so se nam predstavile interventne službe:

V 3. igri se merimo kdo je bolj spreten med ovirami:

Kdo bo v 4. igri z vedrovko načrpal največ vode?

Zmagovalci 3. predtekmovanja 14. Otroške varnostne olimpijade so:

  1. OŠ VOLIČINA – 1. EKIPA
  2. OŠ RUDOLFA MAISTRA – 4.B
  3. OŠ PESNICA – PODRUŽNICA PERNICA